5 żelaznych zasad magazynowania materiałów

Widok na magazyn

Posiadając własne materiały do składowania, warto pokusić się o pomoc zewnętrznej firmy, która w odpowiedni sposób przechowa nasze palety, nie dopuszczając do ich uszkodzenia. Ważne jest bowiem, aby składowane były one w dogodnych dla nich warunkach oraz w bezpieczny, niezagrażający niczyjemu zdrowiu ani życiu sposób. Firmy specjalizujące się w takiej czynności, jaką jest na przykład składowanie palet, przestrzegają wszelkich najbardziej restrykcyjnych przepisów BHP, dając nam tym samym gwarancję wysokiej jakości swoich usług i bezpieczeństwa towaru, który im powierzamy.

składowanie paletAby zdobyć na ten temat całą wiedzę, która zrobiłaby z nas specjalistów, musielibyśmy przeczytać wiele broszur i kodeksów, które niekoniecznie niosłyby jasne i łatwe przesłanie. Decydując się jednak na składowanie palet, trzeba znać podstawowe zasady, które rządzą tą dziedziną logistyki. A oto wybór tych najistotniejszych:

 

  • Składowanie palet powinno odbywać się w miejscach lub pomieszczeniach, które są do tego przeznaczone i odpowiednio przygotowane.

Jest to dość jasne i zrozumiałe, aczkolwiek wielu przedsiębiorców składuje materiały w niegotowych do tego miejscach, ryzykując tym samym zniszczenia towaru, a nawet życie swoje i swoich pracowników.

  • Masa składowanego towaru nie może przekraczać możliwości urządzeń, które go przechowują. Tak jak w życiu trzeba mierzyć siły na zamiary.

Niewyobrażalnym jest przecież postawienie 200 kilogramów puszek ze żrącym materiałem na półkę o maksymalnym utrzymaniu 160kg!

  • Masa składowanego towaru wraz z masą urządzeń, które go przechowują, musi być na tyle mała, żeby podłoga oraz stropy wytrzymały jej ciężar.

Wiele budynków uległo destrukcji przez nieodpowiedzialne gospodarowanie pomieszczeniami i możliwościami technicznymi stropów. Nie można dopuścić do podobnych zaniedbań!

  • Pomieszczenia, urządzenia do przechowywania, podłogi i stropy powinny być odpowiednio oznaczone wartościami obciążenia, jakie mogą wytrzymać.

To bardzo ważne, by pracownicy wiedzieli, na ile w danym pomieszczeniu mogą sobie pozwolić. Niewiedza jest przyczyną wielu wypadków. Lepiej teraz postarać się o odpowiednią edukację podwładnych w kwestiach możliwości technicznych budynku niż później żałować i sprzątać gruzy własnego zaniedbania.

  • składowanie paletW przypadku, gdy ma miejsce przechowywanie na przykład drewnianych palet z towarem trzeba znać ich parametry, takie jak: wysokość, maksymalne obciążenie, wytrzymałość ich oraz materiałów na nich składowanych, rodzaj układanego z nich stosu, ilość miejsca, jakie zajmą i ilość miejsca, jaka pozostanie na swobodne manewry (np. wózkiem widłowym), a także elementy, które stanowić będą o bezpieczeństwie całego składowiska.

Nie do przyjęcia jest stan, kiedy chcemy składować coś, o czym nie mamy zielonego pojęcia. Cała specyfika palet, których używamy musi być nam i naszym pracownikom znana w każdym calu, a najlepiej nawet spisana i wywieszona.

Jak widać – składowanie towarów to dziedzina, w której trzeba posługiwać się specjalistyczną wiedzą w zakresie parametrów technicznych nie tylko samych materiałów, które przechowujemy, ale również narzędzi i pomieszczeń, których do tego używamy. Bez elementarnej choćby wiedzy z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy możemy stworzyć zagrożenie nie tylko dla składowanego towaru, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy będą przy nim pracować.